Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

 

หัวโขนที่เขาสวมแสดง ใครจะสวมแสดงอยู่ตลอดชีวิต

มันก็ไม่ได้ ต้องมีการปลดออก ในชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้น

มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไป

ตามธรรมชาติ เราอย่าไปยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราเป็น

ตัวเรา เพราะการเข้าไปยึดติดอย่างนั้นมันก่อให้เกิด

ปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจ

มีบางเรื่องเราไม่เคยประสบ แต่มาประสบเข้าก็คิด

ไม่ทัน เพราะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า พระพุทธเจ้าท่านจึง

สอนว่าให้คิดไว้ล่วงหน้า เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ให้คิดว่า

วันหนึ่ง มันจะเปลี่ยนแปลง เช่น เราได้อะไรมา ยกขึ้นดู

แล้วก็บอกด้วยว่ามันไม่ถาวรทั้งนั้น วันนี้มันอยู่กับเรา

พรุ่งนี้ไม่แน่ มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไป

เราบอกตัวเองไว้ให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อน ว่ามันจะเกิดจะเป็นขึ้นมา แล้วพอมันเป็นขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์

เกินไป เราสบายใจเพราะเราได้บอกตัวเองไว้แล้ว อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่ ไม่ประมาท

ไม่มัวเมาในเรื่องนั้น คนอย่างนี้หาได้ยาก ส่วนมากไม่ค่อยได้คิดไว้ ล่วงหน้า มักจะถูกทุกข์โจมตี

โดยไม่รู้ตัว ไม่ทันตั้งตัว เลยหนักทุกที เพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน คนที่ศึกษาธรรมะ ก็คือ

คนที่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าในการที่จะผจญกับปัญหาประเภทต่างๆ ที่มันจะเข้ามากลุ้ม รุมจิตใจ

ของเรา โดยเราไม่เสียท่าสิ่งนั้น อันนี้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเรียนมา

คือธรรมะที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไป

ปัญญานันทภิกขุ

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน