Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

ชีวิตที่ ‘เหงา’surprised

อาจมาจากสาเหตุที่คุณ ‘รอคอย’

คอยให้คน ‘ให้’ คุณ ‘ดูแล’ คุณ

เมื่อไม่ได้ หรือได้รับน้อยเกินไป

จึงรู้สึกไม่อบอุ่น รู้สึกขาด รู้สึกเหงา

ลองเปลี่ยนจากการคอย ‘รับ’

เป็นการ ‘ให้’ บ้าง

คุณจะมีชีวิตอบอุ่นที่ได้ให้

จะมั่นใจ และไม่เหงา

...smile

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

Just call on me and I'll send it along With love from me to you

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน