Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ... 

 "...มันเกิดตรงไหน? ก็ดับตรงนั้น

ไม่รู้จักที่เกิด ไปดับที่อื่น มันก็ไม่ดับซี่

..อุปมาเหมือน ดับไฟฟ้า ดับดวงนี้ ดวงนั้น ดวงอื่นยังอยู่

คนผู้ฉลาด ดับที่หม้อแบตเตอรี่ มันมืดมิดทั่วพระนคร

อันนี้ ไปดับที่จิตดวงเดียว ดับที่ใจดวงเดียว ก็หมด

ไม่ต้องไปดับตา ดับหู ดับจมูก ดับลิ้น ดับกาย ดับใจ

ดับที่ใจดวงเดียว แล้วดับมืด

เพราะทั้งหมด..มันเกิดจาก "ใจ"

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร..

Comment

Comment:

Tweet

ค้นหาธรรมเพื่อทบทวน